ANUİŞTAR MARKASININ DOĞUŞU

Sümer mitolojisinde ve daha sonra Asur ve Babil mitolojilerinde, Anu (aynı zamanda An) gökyüzü tanrısı, cennetin tanrısı, takımyıldızların efendisi, tanrıların kralı olarak adlandırılır ve göksel katmanların en üstünde oturur. Suç işleyenleri yargılayacak güce sahip olduğuna ve kötülükleri yok etmek için asker olarak yıldızlar yarattığına inanılırdı.

İlk Sümer metinleri rahipler tarafından gerçekleştirilmiş sınıflandırma ve sistemleştirme çalışmasını yansıtır. Önce büyük tanrılar üçlüsü, onların ardından da gezegen tanrıları üçlüsü gelir. Ayrıca büyük çoğunlukla adlarından başka bir şey bilinmeyen türlü tanrılar hakkında kabarık listeler vardır.

An, Enlil ve Enki’den oluşan büyük tanrılar üçlüsünden; Adının da işaret ettiği gibi (an=gökyüzü), birincisi bir gök tanrısıdır. Herhalde panteonun en önemli ve egemen tanrı tanımına en iyi uyan üyesi oydu; ama An’da deus otiosus* belirtileri görülmektedir. (Deus otiosus (durağan Tanrı) Yaratılmış düzenle ve insanlarla ilişkisini koparmış tanrı. Bu tasavvurda, Yüce Tanrı’nın diğer tanrılar ve göksel varlıklar üzerindeki otoritesi deva  etmekle birlikte etkinliğini onlara devretmiştir.) Hava tanrısı (Ulu Dağ adı da verilir) Enlil ve “Toprağın efendisi,” “temellerin” tanrısı Enki daha etkin ve günceldir. Enki’nin ezeli suların Tanrısı olduğu kanısı yanlıştır.

An onun adına seçkin ve diğer göksel tanrıların efendisi, Sümer’in kral Sargon tarafından Akkadlılar tarafından işgal edilmesinden sonra Akkadlılar tarafından Anu olarak adlandırılmıştır. Üç büyük tanrıdan oluşan üçlemenin ilk figürü olmasına dayanarak, Anu tanrıların ilk kralı ve babası olarak saygı görmüştür. Anu görünür bir şekilde Uruk ile özdeşleşmiştir. Bu şehrin Anu kültünün orijinal merkezi olduğuna inanmamız için çok geçerli sebepler vardır. Bu doğruysa, Uruk tanrıçası İnanna (ya da İştar) onun kızıdır.

İnanna, İştar (Sümerce: 𒀭𒈹 Dinanna, ayrıca 𒀭𒊩𒌆𒀭𒈾 Dnin-an-na[6 [7]); aşk, güzellik, seks, savaş, adalet ve siyasi güçle ilişkilendirilen antik Mezopotamya tanrıçasıdır. Sümerlerde kendisine “İnanna” adıyla ibadet edilirken daha sonraki dönemlerde Akad, Babil ve Asurlular tarafından İştar (Dištar)[6] olarak tanımlanmış ve “Cennetin Kraliçesi” olarak anılmıştır. Ana tapınma merkezi Uruk’taki Eanna Tapınağı’dır ve buranın koruyucu tanrıçası kabul edilmiştir.

Sizlere “Anu” ve “İştar” hakkında verdiğimiz kısa bilgiler ışığında görülmektedir ki “Anu” en büyük tanrı ve tanrıça “İştar”ın da babasıdır. Bizde babam Sümerolog Veysel Donbaz’la beraber bu işi yapmaya karar verdiğimizde, baba-kız olduğumuz için markamızın “ANUİŞTAR” olmasına karar verdik ve “ANUİŞTAR” markasını 2010 senesinde Türkiye Patent kurumundan tescil ettirdik. “ANUİŞTAR” markası Özlem Dombaz adına tescillidir ve tescilimiz devam etmektedir.

Özlem Dombaz
SÜMERCE ATÖLYESİ

0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz Henüz BoşÜrünler