KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ VE MÜŞTERİLERİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU 

ÖZLEM DOMBAZ-SÜMERCE ATÖLYESİ-ANUİŞTAR olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. https://sumerceatolyesi.com/ web sitesini ziyaret ederek, üye olmak suretiyle, sipariş vererek ya da iletişim formunu doldurarak bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi korumak bizim görevimizdir. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 • HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?
Kimlik Bilgileriİsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, vergi dairesi ve numarası bilgisi,
İletişim BilgisiElektronik posta adresi, telefonu numarası, açık adres
İşlem Güvenliği BilgisiCihaz IP bilgileri ve log kayıtları, site ziyareti bilgisi, internet sağlayıcısı alan adı, tarayıcı tipi ve versiyonu,  Şifre / Parola bilgisi, sepete eklenen ve incelenen ürün bilgisi
Müşteri İşlemKVKK ve Ticari Elektronik İletişim İzni bilgisi, İade halinde banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, ödeme yöntemi, Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde ödeme kuruluşuna gönderilmek üzere kredi kartı bilgileri, Sipariş verilen ürünlerin tipi, kodu, adedi, tarihi ve fiyat bilgisi, sipariş notu
Talep ve Şikayet Bilgisi Talep, görüş ve şikayet bilgisi,  
Pazarlama BilgisiAlışveriş geçmişi, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz satış sırasında işlenmekte ise de bu verileri ÖZLEM DOMBAZ-SÜMERCE ATÖLYESİ-ANUİŞTAR tarafından saklanmamaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • ÖZLEM DOMBAZ-SÜMERCE ATÖLYESİ-ANUİŞTAR tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Site veya çağrı merkezi üzerinden sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
 • Site üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
 • Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması
 • Ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere tarafımızca sunulan ürünleri ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • İşletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • İşletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

Açık rıza vermeniz halinde; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem ve pazarlama bilgileri sizlerle iletişime geçilerek işletmemizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil işletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak ürün tanıtımları, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz şirketimiz ile iletişime geçmiş olduğunuz ofis, çağrı merkezimiz, mobil iletişim kanallarımız, web/mobil sitemiz, e-posta, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla otomatik olarak ya da sözlü olarak toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Site üzerinden sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
 • Site üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,
 • Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • İşletmemizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • İşletmemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere işletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • İşletmemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • İşletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak;

 • Sizlerle iletişime geçilerek işletmemizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil işletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Sitedeki alışveriş tercihlerinizin (ziyaretler, siparişler vb.) analiz edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin gerçekleştirilmesi.
 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla iş ortakları, tedarikçi ve uzman hizmet sağlayıcılarıyla (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye gibi) ile bu firmalar tarafından şirketimizin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız. Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.

 • KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://sumerceatolyesi.com adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”  dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu: ÖZLEM DOMBAZ

E-posta: [email protected]

Adres: Vişnezade Mah Süleyman Seba Cad. No:79 İç Kapı No:1 Beşiktaş İstanbul

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz Henüz BoşÜrünler